Documentaire

Waarom deze documentaire?

Marieke heeft het initiatief genomen een documentaire te maken over wat haar is overkomen en waar de oplossing ligt, voor haarzelf, maar ook voor alle FNS-patiënten in Nederland en België. De documentaire laat de persoonlijke strijd zien van een FNS-patiënte die vijf jaar moest wachten op diagnose en juiste behandeling. Ook wil deze documentaire een discussie op gang brengen over de scheiding tussen medisch specialismen en wat misschien wel een revolutie is in het denken over neurologische versus psychiatrische/psychologische aandoeningen.

Meer inzicht en bekendheid

Het heeft Marieke bijna vijf jaar gekost voordat bij haar de juiste diagnose werd gesteld en ze de goede behandeling had gevonden. Het gebrek aan onderzoek en bekendheid maakt dat dit veel meer patiënten overkomt. Het komt zelfs voor dat iemand 15 jaar lang in een rolstoel terecht komt. Hoe langer het duurt voordat met een behandeling kan worden gestart, hoe langer het herstel duurt. De aandoening heeft een groot negatief effect op het sociaal en maatschappelijk leven van iemand die het overkomt. Niet zelden verliezen mensen hun zelfstandigheid, hun werk, hun huis, sociale contacten maar ook hun persoonlijke waardigheid en zelfvertrouwen. Juist een documentaire kan hierover meer inzicht bieden en er bekendheid geven aan een grote groep mensen.

Het prestigieuze film-, gaming-, en animatiebedrijf Itzit (www.itzit.nl) heeft de stichting FNS in juni 2018 een internationale animatiefilm aangeboden. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Een functionele neurologische stoornis (FNS) is moeilijk uit te leggen aan anderen. Animatie zal zeker helpen om het begrip voor deze stoornis te vergroten. Itzit heeft ons ook aangeboden te helpen met de verspreiding ervan en houdt zich beschikbaar voor het maken van een volledige documentaire, waar de animatie deel van uitmaakt, in 2019. De neuroloog en professor Jon Stone uit Edinburg, een van de neurologen die het meest van deze aandoening afweet en een van de bekendste op dit gebied ter wereld, zal ook zijn medewerking geven. In september 2018 worden er in Edinburg opnamen gemaakt van hem en enkele van zijn patiënten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.