Documentaire

Waarom deze documentaire?

Marieke heeft het initiatief genomen een documentaire te maken over wat haar is overkomen en waar de oplossing ligt, voor haarzelf, maar ook voor alle FNS-patiënten in Nederland en België. De documentaire laat de persoonlijke strijd zien van een FNS-patiënte die vijf jaar moest wachten op diagnose en juiste behandeling. Ook wil deze documentaire een discussie op gang brengen over de scheiding tussen medisch specialismen en wat misschien wel een revolutie is in het denken over neurologische versus psychiatrische/psychologische aandoeningen.

Meer inzicht en bekendheid

Het heeft Marieke bijna vijf jaar gekost voordat bij haar de juiste diagnose werd gesteld en ze de goede behandeling had gevonden. Het gebrek aan onderzoek en bekendheid maakt dat dit veel meer patiënten overkomt. Het komt zelfs voor dat iemand 15 jaar lang in een rolstoel terecht komt. Hoe langer het duurt voordat met een behandeling kan worden gestart, hoe langer het herstel duurt. De aandoening heeft een groot negatief effect op het sociaal en maatschappelijk leven van iemand die het overkomt. Niet zelden verliezen mensen hun zelfstandigheid, hun werk, hun huis, sociale contacten maar ook hun persoonlijke waardigheid en zelfvertrouwen. Juist een documentaire kan hierover meer inzicht bieden en er bekendheid geven aan een grote groep mensen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.