Blog

 

Blogpagina Stichting FNS

De lessen van shellshock

Posted by Marieke van de Ree on 23 maart 2018

1
Category: 

Edinburgh

Op 6, 7 en 8 september 2017 vond in Edinburg de “3rd International Conference on Functional  Neurological Disorders” plaats. Ik kon erbij zijn dankzij een geslaagde crowdfunding actie. Alan J. Carson, neuropsychiater bij de Division of Psychiatry van het Centre for Clinical Brain Sciences van de University of Edinburgh en het Royal Edinburgh Hospital, introduceerde de eerste spreker van het congres, professor Sir Simon

De geschiedenis van FNS

Posted by Marieke van de Ree on 8 februari 2018

1
Category: 
Een functionele stoornis

We kunnen de geschiedenis van FNS goed beschrijven, althans hoe vanaf de negentiende eeuw tot nu over FNS werd gedacht. Hoe het voor die tijd was is onduidelijk, vooral door de grote verandering in het denken over ziekten sinds het begin van de negentiende eeuw. Wat was die grote verandering? In de negentiende eeuw is de zogenaamde klinisch-pathologische methode in de geneeskunde ingevoerd.

Dutch Brain Council

Posted by Marieke van de Ree on 27 november 2017

0
Category: 

Robert Scholten, DBC

Op 2 november 2017 had ik een inspirerend gesprek met Robert Scholten van de Dutch Brain Council (DBC), waar de stichting FNS zich sinds kort bij heeft aangesloten. Robert is onder meer voorzitter van de Dystonie Vereniging, de Stichting European Brain Fund en het Platform Bewegingsstoornissen. In het dagelijks leven is hij marketing-, communicatie- en lobbyspecialist en tenslotte directeur

Bart van Buchem, Praktijk Noorderspaarne, Haarlem

Onlangs interviewde ik fysiotherapeut Bart van Buchem  over FNS–net, een netwerk van fysiotherapeuten en specialisten, gespecialiseerd  in Functionele Neurologische Stoornissen (FNS). Bart is sinds 2007 in Haarlem werkzaam als fysiotherapeut en gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn en functionele stoornissen.

Hoe is FNS-net begonnen?

“FNS-net is begonnen als een initiatief vanuit Amsterdam

 

Jon Stone en de vertegenwoordigers van FND Hope op de FNS-conferentie in Edinburgh

  Van 6-8 september 2017 was de derde FNS-conferentie, de “International Conference on Functional (Psychogenic) Neurological Disorders”, in Edinburgh, Schotland. (FNS, Functionele Neurologische Stoornis, is in Nederland nog vaak bekend onder de naam conversiestoornis.) Dankzij de bijdragen van vele vrienden, familie, het Idema Familiefonds, het fonds van de Polak Mainz Stichting, de

The 3rd International Conference on Functional (Psychogenic) Neurological Disorders. Op 6, 7 en 8 september 2017 is er een internationale conferentie over functional neurological disorders in Edinburgh: www.fnd2017.org. De beste internationale specialisten en behandelaars spreken over de meest recente wetenschappelijke inzichten in diagnose, oorzaak en behandeling. Wij zorgen dat het Nederlandse verslag bij zoveel mogelijk patiënten en hun mantelzorgers terecht

Een conversiestoornis, wat is dat?

Posted by Marieke van de Ree on 1 juli 2017

3
Category: 

Mensen met een conversiestoornis, beter gezegd een functionele neurologische stoornis (FNS), hebben last van allerlei symptomen: verlammingen, gevoelsstoornissen (minder gevoel bij aanraking van de huid), abnormale beweeglijkheid zoals tremoren, schokkende bewegingen, het in een bepaalde stand blijven staan van arm of been (dystonie) of op epilepsie lijkende aanvallen. Gehoorverlies of minder goed kunnen zien komen ook voor en de meeste patiënten hebben in meer of mindere mate pijn. Op scans is niets te zien. Er

FNS – What’s in a name?

Posted by Marieke van de Ree on 1 juli 2017

0
Category: 

Waarom is voor de naam “Stichting FNS” gekozen? In Nederland wordt vooral over “conversie” of “conversiestoornis” gesproken als het over een functionele neurologische symptomen gaat. Internationaal spreekt men over FND, ofwel Functional Neurological Disorder. In het Nederlands: Functionele Neurologische Stoornis, FNS. We hebben voor dit laatste gekozen omdat het woord conversie verwijst naar het achterhaalde “omzetting”. Lang is gedacht dat onverwerkte psychologische trauma’s in het lichaam “omgezet” werden

Waarom de Stichting FNS?

Posted by Marieke van de Ree on 1 juli 2016

2
Category: 

FNS

De stichting FNS werd opgericht in juli 2016 met als doel het verbeteren van de zorg voor patiënten met FNS. Dat staat voor functionele neurologische stoornis. Hiervoor is gekozen omdat de meer gebruikte term ‘conversiestoornis’ verwijst naar de inmiddels achterhaalde opvatting dat het lichaam psychologische problemen zou ‘omzetten’ naar lichamelijke klachten. Mensen met FNS hebben last van allerlei symptomen, zoals verlammingen, minder gevoel bij aanraking van de

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.