FNS-patiënten

 

Mensen met FNS zijn géén aanstellers of bedriegers!

De functionele neurologische symptomen waar deze patiënten aan lijden zijn echt en worden NIET gesimuleerd. Ze zijn het gevolg van een probleem met het functioneren van het zenuwstelsel en niet het gevolg van een neurologische ziekte of een neurologisch defect. Het is alsof er een fout zit in de software en niet in de hardware.

Sommige mensen en zelfs artsen geloven dat patiënten de symptomen van FNS veinzen. Dit is absoluut niet het geval! Dat mensen met FNS niet worden geloofd, geeft ze een onterecht stigma en verergert bovendien de klachten. Artsen worden niet of onvoldoende getraind om de symptomen te herkennen, dan wel de juiste diagnose over te brengen en zijn onvoldoende op de hoogte van de laatste stand van onderzoek, zowel wat betreft de diagnose als behandeling!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.